Teos - Jedinorodno verovanje - Poglavlje 1

Description

Da li Biblija govori da je Isus zaista jedinorodni Sin Božji ili je to samo simbolika?

101RS - Zemlja u vremenu...
(Media / 101RS - Zemlja u vremenu i prostoru)
KLIKNITE NA CC (NA PLAYER-U) ZA PREVOD...
102RS - Sveopšti potop
(Media / 102RS - Sveopšti potop)
KLIKNITE NA CC (NA PLAYER-U) ZA PREVOD...
103RS - Kosti u kamenu
(Media / 103RS - Kosti u kamenu)
KLIKNITE NA CC (NA PLAYER-U) ZA PREVOD...

View all

Associations

Back to Top