Poslednji Protest #3: Sin Božji

Da li je Isus drugi član Trojstva? Da li je suvečan sa Ocem? Ako jeste, da li je On onda zaista Sin Božji?
Otkrijte šta Biblija uči o Isusu Hristu.