Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Vera reformatora

Vera reformatora

»A poslednji će se neprijatelj ukinuti smrt.« (1. Korinćanima 15,26)

Luter je izjavio: »Čvrsto sam ubeđen da do sudnjeg dana neće proteći ni tri stotine godina. Bog neće, ne može više trpeti ovaj grešni svet«. »Veliki dan se približava u kome će se kraljevstvo gadosti uništiti« (Daniel T. Taulor, Hristovo carstvo na Zemlji; ili Glas Crkve u sva vremena, 33. str.).

»Ovaj svet nije daleko od svog kraja«, kazao je Melanhton. Kalvin poziva hrišćane »da ne oklevaju, već da vatreno žele dan Hristovog dolaska kao jedan od najsvetlijih događaja«, i izjavljuje da će »cela porodica vernih imati na umu taj dan.« »Mi moramo osećati glad za Hristom, moramo tražiti, razmišljati do svitanja zore velikog dana kada će naš Gospod u potpunosti pokazati slavu Svoga carstva« (Ibid., str. 158,134). »Zar se naš Gospod Isus nije vazneo na Nebo u ljudskom telu?« kazao je Noks, škotski reformator, »i zar se On neće vratiti? Mi znamo da će se brzo vratiti.« Ridli i Latimer, koji su položili svoje živote za istinu, gledali su u veri Gospodnji dolazak. Ridli je pisao: »Svet, bez sumnje, ide ka svome kraju. Hajde da zajedno sa Jovanom, slugom Gospodnjim, zavapimo u svojim srcima našem Spasitelju Hristu: Dođi Gospode Isuse, dođi.« (Ibid., str.151, 145)

»Moje najslađe i najradosnije misli su misli o dolasku Gospoda,« kazao je Bakster (Richard Baxter, Dela 17. tom, 555.). »Čeznuti za Njegovim dolaskom delo je vere i karaktera Njegovih svetaca«. »Ako je smrt poslednji neprijatelj koji će biti uništen prilikom vaskrsenja, mi možemo razumeti koliko bi ozbiljni vernici trebalo da čeznu i mole se za drugi Hristov dolazak, kada će se ova potpuna i konačna pobeda ostvariti.« (Ibid., 17.tom, 500) »Ovo je dan Koji bi svi vernici trebalo da priželjkuju, nadaju se i čekaju jer je to ispunjenje celokupnog posla njihovog otkupljenja i sva čežnja i napor njihovih duša.« »Ubrzaj, o Gospode, taj blagosloveni dan!« (Ibid., 17. tom, 182., 183) To je bila nada apostolske crkve, »crkve u pustinji« i crkve reformatora.

Ocenite ovaj post:
Izabrani narod
Mogućnost budućeg života

Related Posts