Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Glas Pisma

Glas Pisma

»Ali znam da je živ moj iskupitelj, i na posledak da će stati nad prahom.« (O Jovu 19,25)

Jedna od najsvečanijih, a uz to i najslavnijih istina otkrivenih u Bibliji je Hristov drugi dolazak, čime se završava veliko delo otkupljenja. Božjem narodu, koji je tako dugo na privremenom boravištu u »dolini sena smrtnoga«, dragocena, radošću ispunjena nada data je u obećanju Njegovog dolaska, koji je »vaskrsenje i život i koji će ponovo dovesti kući svoje prognane«. Doktrina o drugom Hristovom dolasku predstavlja upravo glas Svetoga pisma. Od dana kada je prvi par tužnim koracima napustio Edem, deca vere čekala su dolazak Obećanog da slomi silu uzurpatora i ponovo ih dovede u izgubljeni Raj.

Enohu, koji je bio tek sedmo pokolenje od onih koji su živeli u Edemu, koji je tri veka na Zemlji hodao sa svojim Bogom, bilo je dozvoljeno da izdaleka vidi dolazak Otkupitelja. »Gledajte,« izjavio je, »Gospod dolazi sa deset hiljada svojih svetaca da sudi svima.« Patrijarh Jov u noći svoga bola uzviknuo je sa nepokolebljivim poverenjem: »Ali znam da je živ moj iskupitelj, i na posledak da će stati nad prahom: opet ću u telu svom videti Boga. Ja isti videću ga, i oči moje gledaće ga a ne druge.«

Neka milostivi Bog tako rasvetli vaš razum da možete razumeti ono što je od večne vrednosti, da bi vam svetlošću istine vaše mane, kojih je mnogo, mogle biti otkrivene upravo onakve kakve jesu, da biste mogli načiniti neophodan napor da ih uklonite i da se umesto ovih zlih, gorkih plodova mogu doneti dragoceni rodovi u večnom životu.

Ponizite pred Bogom svoja jadna, ohola srca koja sebe smatraju pravičnim; spustite se nisko, veoma nisko svi koji ste slomljeni svojom grešnošću pred Njegovim stopalima. Posvetite sebe u pripremi. He sustajte sve dok ne možete zaista reći: Moj Otkupitelj je živ, i zato što On živi i ja ću živeti.

Ako izgubite nebo, gubite sve; ako zadobijete nebo, dobijate sve. Ja vas molim da ne pogrešite u izboru. Ovde se radi o večnosti.

Ocenite ovaj post:
Nada drugog dolaska
S nama Bog

Related Posts