Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Način Hristovog dolaska

Način Hristovog dolaska

Pošto smrt i vaskrsenje Isusa Hrista osiguravaju konačnu pobedu, pisci Novog zaveta izjavljuju da mi živimo u poslednje vreme (Jevrejima 1,2; 9,26; 1. Korinćanima 10,11; Jakov 5,3; 1. Petrova 1,20). Ove ozjave su navele neke teologe da zaključe da drugi Hristov dolazak neće biti doslovan, i da će se Hristos pokazati putem prisutnosti svoga Duha u Crkvi. U skladu s ovim mišljenjem, dolazak Hristovog carstva će biti predstavljen pobedom moralnih načela hrišćanstva.

Hristovo vaskrsenje je označilo početak nove ere –  ere "poslednjih dana" (Dela 2,17; Jevrejima 1,2). Kraj se približio, jer je Hristos objavio poslednji period istorije ovoga sveta. Vreme više ne označava odlaganje, već očekivanje (2. Petrova 3,9); ono juri ususret slavnoj eksploziji parusije (Rimljanima 13,11.12). Zato vernici mogu s poverenjem da čekaju da budu primljeni u obećane nebeske stanove (2. Korinćanima 5,1-5; Jovan 14,1-3).

Na taj način Novi zavet može na logičan i razumljiv način da objavi da će Hristov drugi dolazak biti:

1.    Ličan i doslovan

Evanđelja tvrde da se Razapeti sam javio svojim učenicima posle svog vaskrsenja. Isus iz Nazareta se lično pojavio pred njima (Marko 16,9; Luka 24,25-43). Pozvao je Tomu, koji je posumnjao, da dotakne Njegove rane (Jovan 20,26.27). Isus je otišao u slavu pošto je 40 dana dokazivao svojim učenicima da je stvarno živ (Dela 1,3).

Učenicima, koji su bili uznemireni zbog ponovnog rastanka, anđeli su objavili da će taj isti Isus doći ponovo na isti način na koji je i otišao na Nebo (Dela 1,11). Sin čovečji je otišao na oblacima; On će se i vratiti na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom, u skladu sa svojim obećanjem (Matej 26,64; Marko 13,26; Otkrivenje 1,7).

Prema apostolu Pavlu, "sam Gospod će sići s neba" (1. Solunjanima 4,16). Gospod, "koji je život naš", pojaviće se (Kološanima 3,4) da nam da "venac pravde" (2. Timotiju 4,8). Mi čekamo Isusa, Božjega Sina, kojega je Otac podigao iz mrtvih, da dođe s Neba (1. Solunjanima 1,10). Onaj isti koji se jednom žrtvovao da "ponese grehe mnogih" doneće spasenje onima koji čekaju Njegov dolazak (Jevrejima 9,28).

2.    Vidljiv i čujan

Ako će se Isus lično u telu pojaviti prilikom svog drugog dolaska, a hoće, onda taj dolazak mora da bude vidljiv. Izrazi "apokalypsis", "epiphaneia"  i "parousia" koji su upotrebljeni u Novom zavetu da bi se opisao Njegov dolazak, potvrđuju ono što je sam Isus rekao: da će ga ugledati svi narodi na Zemlji (Matej 24,30). Jovan je još određeniji: "Videće ga svako oko!" (Otkrivenje 1,7) Njegov dolazak će biti praćen zastrašujučim kosmičkim znacima koje niko neće moći da previdi (Luka 21,25-27). Isus je upozorio svoje učenike na lažne proroke koji će pokušati da ih navedu da poveruju da će Njegov drugi dolazak biti sakriven, tajanstven, nevidljiv, dok će on u stvarnosti biti vidljiv sa svih strana i u svakom pogledu. Biće sličan blesku munje koja obasjava oblake (Matej 24,26.27).

Isus će doći da pokaže svoju slavu (Titu 2,13), da primi obožavanje svojih sledbenika (2. Solunjanima 1,10). Pojaviće se okružen raspaljenim ognjem da pobije one koji ne poznaju Boga (2. Solunjanima 1,7.8). Svaki pokušaj da se Isusov drugi dolazak protumači kao nevidljiv i tajanstven događaj suproti se svedočenju celog Novog zaveta. Isusov dolazak će biti javan, objavljen glasnim zvucima trube, kao i dolazak nekadašnjih careva (1. Solunjanima 4,16; Matej 24,31). Nema nikakve tajne u tome.

3.    Slavan i pobedonosan

Ako bi se moglo kazati da je prvi Hristov dolazak bio dolazak u poniznosti, onda će drugi dolazak, suprotno prvome, biti dolazak u slavi. Hristos će doći na nebeskim oblacima, sa silom i slavom velikom (Matej 24,30), u pratnji anđela (2. Solunjanima 1,7). On će se vratiti kao Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima (Otkrivenje 19,16), kao pobednik nad svim svojim neprijateljima (1. Korinćanima 15,25).

Svet živi u strahu od neizvesnosti povezane i sa sadašnjošću i sa budućnošću. Teologija ne može da umiri to nespokojstvo sužavajući eshatologiju na preživljavanje posle smrti. Prelazeći granice smrti pojedinca, Biblija je ipak odgovorila na pitanje o budućnosti istorije najavljujući drugi Hristov dolazak u slavi i veličanstvu. Budućnosti hrišćanina je osvetljena blistavim očekivanjem Hristovog drugog dolaska, nadom svih hrišćana (1. Timotiju 1,1).

4.    Kataklizmičan

Kraj ovoga sveta je najavljen već u Starom zavetu. Novi zavet povezuje taj kraj sa Hristovim drugim dolaskom (Matej 13,40.41). Prema proroku Danilu, kamen koji se odvalio od planine raspršiće u prah sva carstva ovoga sveta (Danilo 2,44). Isto onako kao što je Potop uništio pretpotopni svet, i Hristov drugi dolazak će učiniti da nebesa "s hukom prođu" i da Zemlja bude spaljena ognjem (2. Petrova 3,10). Pošto Bog želi da uspostavi "nova nebesa i novu zemlju" (Otkrivenje 21,1), kraj sveta koji mi sada poznajemo imaće ne samo globalne, već i kosmičke dimenzije.

5.    Iznenadan

Transcendentalni karakter Hristovog drugog dolaska ponovo je naglašen njegovom iznenadnošću. I ljudi i žene će biti iznenađeni Hristovim dolaskom. Isus se poslužio s nekoliko metafora da bi svoje učenike upozorio na tu njegovu karakteristiku: o lupežu po noći (Matej 24,42-44; Luka 12,40; 1. Solunjanima 5,2.4; 2. Petrova 3,10),  o ženiku i deset devojaka (Matej 25,1-13), o Potopu i pretpotopnom svetu (Matej 24,38.39). Apostol Pavle je ovim upoređenjima dodao i metaforu o bolovima porodilje (1. Solunjanima 5,3).

Umesto da nagoveštavaju neki potajni ili nevidljivi Hristov dolazak, kao što neki pogrešno tvrde, ove metafore najavljuju da će se Hristos pojaviti iznenada i neočekivano. Upravo zato su učenici bili pozvani da budu budni i da straže (Matej 25,13; 24,42). Isus im je rekao: "Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite doći če sin čovečji!" (Matej 24,44)

Slike, kojima su se poslužili Isus i Pavle, uopšte ne spominju vreme Hristovog dolaska: gospodar kuće ne zna kada će lupež doći, devojke nisu znale kada će se ženik pojaviti; porodilja ne zna kada će bolovi početi. Niko ne zna taj čas, ni anđeli, čak ni Sin (Matej 24,36), već samo Otac (Marko 13,32). Ni učenici nisu dobili obaveštenje o tačnom vremenu (Dela 1,6.7; RH 16. avgust 1887; 1T 72).

Međutim, Isus je objavio znake koji će najaviti Njegov drugi dolazak, ne zato da omoguće izračunavanje vremena Njegovog dolaska, već da privuku pažnju učenika i da ih održe budnima (1. Solunjanima 5,4-6). Niko ne zna hoće li Gospodar doći uveče, u pola noći, u  ranu zoru, ujutro; međutim, niko ne treba da bude nespreman kada On bude iznenada stigao (Marko 13,35.36), jer su važni događaji već najavili blizinu Njegovog dolaska (Marko 13,28.29). Važno je da pažljivo pratimo znake.

Ocenite ovaj post:
Dani borbe
Slučaj za Hrista - igrani i dokumentarni film

Related Posts