Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Sećaj se Tvorca svog - Priroda i muzika

Predivni snimci prirode praćeni hrišćanskom instrumentalnom muzikom.2 Mojsijeva 20:8-11Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni...
Detaljnije

Inteligentni dizajn

Pretpostavimo da ste pronašli sat Pretpostavimo da ste dok ste šetali naišli na granu naslonjenu na drvo. Da li je to dokaz dela inteligentnog bića? Ne mora da znači. Grane se često lome sa drveta, i ponekad padnu ostajući naslonjene na drvo. Pretpostavimo sad da naiđemo na grane...
Detaljnije

Čudesni DNK

Čovjekov život je nasloženija pojava koja postoji u našem univerzumu, što još snažnije potvrđuje postojanje Stvoritelja života. Svako ljudsko biće sastoji se od milijardi ćelija koje zajedno čine čovjeka. Kao analogiju zamislite čovjeka koji je kompletno sastavljen od mnoštv...
Detaljnije

Najrazumnije objašnjenje nastanka ljudskog tela

Postojanje ljudskog tela nemoguće je zamisliti bez postojanja Stvoritelja. Da li ste ikada razmišljali o složenosti samo običnog pogleda? Naučnici kažu da se u poređenju s nežnim ustrojstvom očne rožnjače i sočiva, najsavršenija kamera može shvatiti kao dečja igračka. Oko pretvar...
Detaljnije

Poruka Hrišćanskog Centra je poruka trojice anđela

Pripremite se za poslednje događaje i Hristov drugi dolazak!

"I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu.
I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene..." Otkrivenje 14, 6-12

POGLEDAJTE VIDEO OVDE

Pratite nas

Pretraživač Biblije

Ukoliko želite da stavite pretraživač Biblije na Vaš sajt kliknite OVDE i preuzmite kod.

Hrišćanski radio - Instrumentalna muzika

Kliknite na dugme za puštanje radija

BOG JE LJUBAV!

On uskoro dolazi!

Dragi posetioče,
Svet kakvog znamo uskoro će prestati da postoji - svet pun smrti, greha i patnje. Živimo u slavnom vremenu kada će sa neba doći Car nad carevima i okončati vladavinu neprijatelja. Dolaze teška vremena i nevolja kakva nikada nije bila od kada je sveta. Ali, Bog će svojim povratkom vratiti poredak kakav je bio kada je Zemlja izašla iz Njegovih ruku. Više nikada neće biti ni bola, ni plača, ni vike, jer će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju.

Detaljnije

Biblijski stihovi

 

Otkrivenje: Nevesta, Zver i Vavilon

Ovaj dokumentarni film otkriva značenje vizija iz 12. i 17. glave knjige Okrivenja. Polazeći od vremena Hristovog rođenja, kroz vreme nastanka i razvoja hrišćanstva, film nam sklanja veo i sa događaja poslednjeg vremena.

Pusti video