Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Da li nam se Bog otkrio?

Ko je onda stvorio sav ovaj svet? Ko ga je stvorio u početku? Ko ga je oživeo? Postoji samo jedan odgovor: Bog. Stvorenja oko nas govore da ih je Bog oblikovao, stvorio i da ih Bog održava. Samo život, ili njegov prvi izvor, stvara novi život. Delovanje Boga je jedini razuman odg...
Detaljnije