Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Hristos središte istorije i proroštva

Hristos središte istorije i proroštva

Ono što Isusa čini jedinstvenim je činjenica da je Njegova biografija napisana pre Njegovog rođenja. Hristov život je ispunjenje mnogih proročanstava.

Originalni prepisi starozavetnih proročanstava pronađeni u pećinama u okolini Kumrana (blizu Mrtvog mora), koji potiču najmanje 250 godina pre Hrista, a i Septuaginta (grčki prevod Starog zaveta koji je takođe već postojao u to vreme), unapred su objavili jasne detalje Hristovog života. Novi zavet je ispunjenje unapred napisane životne priče.

Svako ko pažljivo čita Stari zavet zapaziće da on neprekidno najavljuje Mesijin dolazak. Kad su Adam i Eva pali u greh, Bog im je odmah obećao da će poslati na naš svet Nekog, ko će pobediti sotonu (1. Mojsijeva 3,15). Ta osoba, otkriva dalje Pismo, biće Mesija. Starozavetna jevrejska reč “Mesija”, koja znači“Pomazanik”, odgovara grčkoj reči “Hristos”, koja se upotrebljava u Novom zavetu (vidi: Jovan 1,17; 4,25).

Isus Hristos je Mesija. Ovo je najznačajnija objava Novoga zaveta. Premda su živeli od pet do četrnaest vekova pre Hristovog rođenja, starozavetni proroci izrekli su brojna proročanstva o Mesijinom životu. Njihova proročanstva predskazuju mesto Hristovog rođenja, Njegovo ime i Njegovo životno delo. Oni otkrivaju pojedinosti o Njegovom suđenju i događaje u vezi s Njegovom smrću.

U proročanstvima stoji da se Mesija na suđenju neće braniti, pa su čak navedene neke reči, koje će izgovoriti u poslednjim trenucima svoga zemaljskog života. Navedeni su čak i godina, dan i doba dana kada će izdahnuti, kao i da će posle tri dana vaskrsnuti. Na samom početku Njegove službe na Zemlji, ljudi su Njegov život upoređivali sa starozavetnim proročanstvima. Šta su zaključili? “Za koga Mojsije u Zakonu pisa i Proroci, nađosmo ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.” (Jovan 1,45)

Prilikom svoga prvog javnog pojavljivanja, naš Spasitelj pozvao se na proročanstvo da bi potvrdio svoj identitet. Pošto je naveo starozavetni tekst, izjavio je: “Danas se izvrši ovo Pismo u ušima vašima.” (Luka 4,21)

Kojim je rečima Isus, ubrzo posle svoga vaskrsenja, ponovo podsetio dvojicu svojih sledbenika na ispunjenje proročanstava koja ukazuju na Njega? “I On im reče: O bezumni i sporoga srca za verovanje svega što govoriše proroci! Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od sviju proroka kazivaše im što je za njega u svemu Pismu.” (Luka 24,25-27) Ispunjena proročanstva dala su uverljive dokaze da je Isus obećani Mesija.


ISPUNJENA PROROČANSTVA O ISUSOVOM ŽIVOTU

Razmotrimo neke starozavetne tekstove i njihovo ispunjenje u novozavetnim zapisima o Hristovom životu. Mesto Njegovog rođenja Starozavetno proročanstvo: “A ti Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena.” (Mihej 5,2)

Novozavetno ispunjenje: “A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskome, za vremena cara Iroda…” (Matej 2,1)
Rodiće Ga devica Marija Starozavetno proročanstvo: “Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuilo (Bog s nama)!” (Isaija 7,14)

Novozavetno ispunjenje: “Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina, i nadeni mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.” (Matej 1,20.21)

Njegovo poreklo iz Judinog plemena Starozavetno proročanstvo: “Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe Onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi.” (1. Mojsijeva 49,10)
Novozavetno ispunjenje: “Jer je poznato da Gospod naš od kolena Judina izađe…” (Jevrejima 7,14)

Odbacivanje Isusa Starozavetno proročanstvo: “Prezren beše i odbačen između ljudi…” (Isaija 53,3) Novozavetno ispunjenje: “K svojima dođe, i svoji ga ne primiše.” (Jovan 1,11)

Izdaja Spasitelja Starozavetno proročanstvo: “I čovek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.” (Psalam 41,9) Novozavetno ispunjenje: “Isus odgovori: Onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovu Iskariotskome.” (Jovan 13,26)

Novac isplaćen izdajniku Starozavetno proročanstvo: “I rekoh im: ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije, nemojte; i izmeriše mi platu, trideset srebrnika.” (Zaharija 11,12) Novozavetno ispunjenje: “Tada jedan od dvanaestorice po imenu Juda Iskariotski, otide ka glavarima svešteničkim, i reče: Šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše trideset srebrnika.” (Matej 26,14.15)

Stradanje Spasiteljevo Starozavetno proročanstvo:“Probodoše ruke moje i noge moje.” (Psalam 22,16) Novozavetno ispunjenje: “I kad dođoše na mesto koje se zvaše Kosturnica, onde razapeše njega i zločince…” (Luka 23,33)

Psalam 22. i Isaija 53. glava slikovito opisuju kako oni koje je došao da spase, progone i ubijaju Mesiju. Vaskrsenje Starozavetno proročanstvo: “Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu (grobu), niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi truhlost.” (Psalam 16,10)
Novozavetno ispunjenje: “Predvidevši govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša njegova u paklu (grobu), ni telo njegovo vide truljenja. Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svi svedoci.” (Dela 2,31.32)

Celokupan Hristov život potvrđuje ispunjenje biblijskih proročanstava. Peter Stoner proverio je teorijom verovatnoće mogućnost pojave slučajnosti u ispunjenju ovih proročanstava. Od 60 ključnih proročanstava o Hristu, izabrao je osam i zaključio:“Verovatnoća da je neki čovek mogao da živi u to vreme i da se u njegovom životu ispuni svih osam proročanstava jeste 1:1 000 000 000 000 000 000. Postoje čvrsti dokazi da se ova proročanstva nisu slučajno ispunila u Isusovom životu. Natprirodna sila unapred je napisala Njegovu biografiju. Isus je zaista Mesija, Božji Sin.”

Kad je Varnava, jedan Isusov učenik, propovedao o Hristu kao Božjem Jagnjetu, mnogi od njegovih slušalaca bili su sumnjičavo raspoloženi. Međutim, kad su čuli kako su se starozavetna proročanstva u detaljima ispunila u Isusovom životu, s oduševljenjem su poverovali u Hrista kao Mesiju (Dela 18,27.28).

Ovakva precizno ispunjena proročanstva kao i svedočanstva Isusovih učenika navode svakog tražioca istine da poveruje Isusovim izjavama o tome ko je On – Božji Sin, videlo sveta, i vaskrsenje i život! Kada u molitvi ispitamo dokaze, donesimo odluku o tome ko će biti Gospodar našeg života. Ako to već niste učinili, da li želite da svoj život predate u Hristove ruke?

Ocenite ovaj post:
Izvor informacija o Isusu
Sedam istina o Hristu

Related Posts