Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Objavi svetu (Tell the World) - Film baziran na istinitim događajima

Objavi svetu (Tell the World) - Film baziran na istinitim događajima

Kliknite na CC dugme na playeru za prevod.


Izvor: Pesma Jagnjetova

Ocenite ovaj post:
Središte nade
Poseta u vreme Pashe

Related Posts