Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Objavi svetu (Tell the World) - Film baziran na istinitim događajima

Kliknite na CC dugme na playeru za prevod. Izvor: Pesma Jagnjetova
Detaljnije