Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Martin Luter - 500 GODINA od REFORMACIJE

Martin Luter je stajao na čelu onih koji su bili pozvani da izvedu crkvu iz tame papstva u svetlost čiste vere. Revan, oduševljen, pobožan, bojeći se samo Boga, priznavajući kao temelj vere samo Sveto Pismo, Luter je došao u vreme određeno od Boga da reformira crkvu i rasvetli sv...
Detaljnije

Objavi svetu (Tell the World) - Film baziran na istinitim događajima

Kliknite na CC dugme na playeru za prevod. Izvor: Pesma Jagnjetova
Detaljnije