I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše... (Otkrivenje 21,1)

Da, živećemo na novoj zemlji, ovoj istoj, ali obnovljenoj i tako će biti kroz svu večnost. Živećemo sa Carem svemira i radovaćemo se Njegovom prisustvu kroz svu večnost. Bog je ljubav i to nam je pokazao tako što se umešao kada je čovek pristao na iskušenje varalice i dozvolio da greh preuzme ono što je Bog stvorio. Čitaj o tome u Svetom Pismu. Čitaj o velikoj borbi. Razlog zašto ti pišemo je da se tvoje srce raduje, jer ako budeš prihvatio poziv ljubavi i sam ćeš uživati u njoj kroz svu večnost. Upoznaj Boga. Upoznaj pravu Ljubav. Jer je On dao Sina svojega da budeš spasen i budeš slobodan od zla zauvek. Proučavaj Sveto Pismo i zatraži od Boga u molitvi da ti se otkrije. Pomiri se sa Bogom! Sada je vreme najbolje. Uskoro će na svet naići velika nevolja i moraćeš da doneseš odluku koja će imati večne posledice. Izaberi da živiš. Izaberi da živiš pravim životom, onakvim kakvim ga je Bog zamislio kada je stvarao ljudski rod. Hristos uskoro dolazi i učiniće kraj svemu što nije ljubav, što nije u skladu sa Njegovom vladavinom. Pridruži se Njemu, upoznaj Ga, da bi mogao da uživaš u Njegovoj veličanstvenosti kada se bude pojavio na nebu u pratnji hiljada i hiljada anđela. To će se desiti. Budi spreman. Pomozi i svojim bližnjima da se spreme za taj dan da biste zajedno bili u večnosti. To je ono što smo želeli da ti poručimo.

Više o poslednjim događajima