Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Složenost i svrsishodnost univerzuma

Složenost i svrsishodnost univerzuma

Složenost i svrsishodnost univerzuma dokazuju ne samo postojanje Stvoritelja, već i Njegovu neograničenu silu. Materija, odnosno sve što postoji u univerzumu ili sve što zauzima prostor u univerzumu, bilo da je u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju (čovjek, biljke, životinje, voda, vazduh, Zemlja, Sunce, galaksije…) sačinjena je od atoma koji su toliko mali da se čak ne mogu ni zamisliti. Sam atom se sastoji od još manjih čestica – protona, neutrona i elektrona, koji čine strukturu atoma. Ako bi svi atomi bili potpuno isti u univerzumu bi postojala samo jedna vrsta materije, ali pošto ima više od 100 vrsta atoma koji se razlikuju prema broju čestica u njemu i tako sačinjavaju različite hemijske elemente, u univerzumu imamo sve što imamo. Dakle, sve što postoji u univerzumu, odnosno materija, je visoko organizovana u preko 100 vrsta elemenata koji međusobno djeluju formirajući sve stvari koje postoje.

Kada se Zemlja kao mikroskopski mala tačka u univerzumu u kojoj je nastanjen život uporedi sa drugim planetama, tada još više postaje jasno da je ona naročito oblikovana za život.

Na primjer, voda u tečnom agregatnom stanju u cijelom Sunčevom sistemu postoji samo na našoj planeti. Štaviše, 70 odsto naše planete prekriveno je vodom. Svake godine 45 miliona kubnih metara vode ispari iz okeana. Vodu koja ispari, u vidu oblaka, nose vjetrovi preko kopna, a 3-4 miliona kubnih metara stiže na kopno, pa prema tome i do čovjeka. Živi svijet kompletan zavisi od tog velikog vodenog ciklusa.

Zemljina osa nagnuta je pod uglom od 23 stepena u odnosu na njenu orbitu. Godišnja doba formirana su u skladu sa tim nagibom. Ako bi taj nagib bio malo manji ili veći nego što je sada, razlike u temperaturi između godišnjih doba dostizale bi ogromne vrijednosti, tako da bi smo na Zemlji imali nepodnošljivo vruća ljeta i ekstremno hladne zime.

Zemlja oko svoje ose rotira srednjom brzinom od oko 1.670 km na sat. Ako imamo u vidu da najbrži metak ima prosječnu brzinu od 1.800 km na sat, dobijamo saznanje koliko se Zemlja brzo kreće oko svoje ose u odnosu na svoju ogromnu veličinu. Sa druge strane, brzina Zemlje kojom se kreće oko Sunca je oko 60 puta veća od brzine metka – 108.000 km na sat.

Sila koja omogućava život na Zemlji pri ovakvom kretanju i brzinama je sila gravitacije zahvaljujući kojoj ni jedno biće ili predmet ne odlete u svemir već stoje na površini Zemlje. Sila gravitacije drži Zemlju i u njenoj orbiti oko Sunca umjesto da krene pravo u kosmos kako bi se očekivalo. Gravitacija drži i galaksije na okupu. Ona je krajnje važna sila koja je podešena da bi univerzum bio uravnotežen.

Sunce je udaljeno 150 miliona kilometara od Zemlje. Ovo rastojanje ima značajnu ulogu u regulisanju količine toplotne energije koja sa Sunca dolazi na Zemlju. Procijenjeno je da bi, da je Zemlja samo 5 odsto bliža ili dalja od Sunca, to na njoj uništilo sav život. Površinska temperatura planete Venere, koja je bliža Suncu od Zemlje, iznosi oko +460 stepeni, a Marsa, koji je dalje od Sunca nego Zemlja, je -23 stepena.

Da bi temperatura Zemljine površine ostala na konstantnom nivou, mora se spriječiti gubitak toplote, naročito tokom noći. Zbog toga je potreban sastojak koji će spriječiti gubitak toplote iz atmosfere. Ta potreba zadovoljena je postojanjem ugljen-dioksida u atmosferi. Ugljen-dioksid prekriva Zemlju kao jorgan i sprječava odvođenje toplote u svemir.

Ove i druge nevjerovatne zakonitosti u univerzumu očigledno pokazuju da naš život na Zemlji funkcioniše skladno i „na ivici noža“ (na jedini mogući način), što potvrđuje postojanje Stvoritelja.

Sunčev sistem rotira oko centra galaksije brzinom od 720.000 km na sat. To znači da sunce otprilike dnevno pređe rastojanje od 17.280.000 km, kao i naša Zemlja, koja zavisi od njegovog kretanja. Brzina naše galaksije Mliječni put, koja sadrži 200 milijardi zvijezda, iznosi 950.000 km na sat. Iako je 325.500 puta veće od Zemlje, Sunce se smatra jednom od manjih zvijezda u univerzumu. Sunce se nalazi na rastojanju od 30 hiljada svjetlosnih godina od centra Mliječnog puta koji ima prečnik od 125 hiljada svjetlosnih godina (1 svjetlosna godina = 9.460.800.000.000 km).

Izvori: Čudesa stvaranja, poglavlja Planeta stvorena za čovjeka i Savršenost univerzuma, Harun Jahi, Centar za prirodnjačke studije Beograd i Global Istanbul, 2003; Nauka otkriva Boga, Arijel Rot, Metafizika, Beograd, 2007, strane 37-38, 45-47, 204-205. Sajt: Religija.me.

Ocenite ovaj post:
Inteligentni dizajn
Da li nam se Bog otkrio?

Related Posts