Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Sećaj se Tvorca svog - Priroda i muzika

Predivni snimci prirode praćeni hrišćanskom instrumentalnom muzikom.2 Mojsijeva 20:8-11Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni...
Detaljnije

Slučaj za Hrista - igrani i dokumentarni film

Igrani i dokumentarni film o potrazi jednog novinara, ateiste (koji pokušava pobiti hrišćanstvo) za najvećom pričom u istoriji. Da li postoji vjerodostojan dokaz da je Isus iz Nazareta zaista bio Sin Božji?
Detaljnije

Može li Biblija da opravda tvrdnju da je 'Reč Božja'?

Da li se Bog zaista otkrio čoveku? To je veoma važno pitanje i njemu ćemo posvetiti ovaj prostor. Sa hrišćanskog stanovišta moguće je  dati samo jedan odgovor: Bog se oduvek obraćao ljudima, a danas to  čini i preko Biblije. Ako je posmatramo samo ljudskim očima, Biblij...
Detaljnije

Inteligentni dizajn

Pretpostavimo da ste pronašli sat Pretpostavimo da ste dok ste šetali naišli na granu naslonjenu na drvo. Da li je to dokaz dela inteligentnog bića? Ne mora da znači. Grane se često lome sa drveta, i ponekad padnu ostajući naslonjene na drvo. Pretpostavimo sad da naiđemo na grane...
Detaljnije

Čudesni DNK

Čovjekov život je nasloženija pojava koja postoji u našem univerzumu, što još snažnije potvrđuje postojanje Stvoritelja života. Svako ljudsko biće sastoji se od milijardi ćelija koje zajedno čine čovjeka. Kao analogiju zamislite čovjeka koji je kompletno sastavljen od mnoštv...
Detaljnije

Najrazumnije objašnjenje nastanka ljudskog tela

Postojanje ljudskog tela nemoguće je zamisliti bez postojanja Stvoritelja. Da li ste ikada razmišljali o složenosti samo običnog pogleda? Naučnici kažu da se u poređenju s nežnim ustrojstvom očne rožnjače i sočiva, najsavršenija kamera može shvatiti kao dečja igračka. Oko pretvar...
Detaljnije

Da li postoji Bog?

Posledice shvatanja da nema Boga Ako Boga nema, nema ni konačnog autoriteta – sve je ralativno, nema apsolutnih pravila ponašanja. Ako nema Stvoritelja, sve je slučajno i nema smisla. Ako nema Onoga koji je vječan, onda nema ni vječnosti – sve je prolazno. Posledice shvatanja da ...
Detaljnije