Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.5 - Jednakost Oca i Sina

Lekcija br.5 - Jednakost Oca i Sina

Do sada smo ustanovili da je Isus Sin Božiji, jer je bio rođen - izašao od Oca u danima večnosti.


1. Da li su Otac i Sin jednaki?
"Koji, ako je i bio u obličju Božijem, nije se otimao da se isporedi s Bogom." (Filipljanima 2,6.)

U ovoj lekciji pretražićemo Pisma kako bismo videli da li nam Gospod otkriva osnove ove jednakosti. Zašto su Otac i Sin jednaki?


2. Šta je Isus nasledio od Oca svojim božanskim rođenjem?
"I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi." (Jevrejima 1,4.)
"Evo, ja šaljem Anđela svojega pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio. Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti greha, jer je moje ime u Njemu." (2.Mojsijeva 23,20.21.)
Isus je, kao Sin Božiji, nasledio od Oca Njegovo ime. Takođe znamo da je Isus bio taj Anđeo koji je išao pred Izrailjcima, i tada je nosio Očevo ime. Tako lako možemo zaključiti da je Isus nasledio Očevo ime pre svog ponovnog rođenja u Vitlejemu, a što znači da Isusovo Sinaštvo prethodi njegovom kasnijem utelovljenju u Sina čovečijeg.


3. Šta 'ime' predstavlja?
Priroda - "Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovek, kad biše stvoreni." (1.Mojsijeva 5,2.)
Autoritet - "Ja dođoh u ime Oca svojega i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti." (Jovan 5,43.)
"Isus im odgovori: ja vam kazah, pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime Oca svojega ona svedoče za me." (Jovan 10,25.)
"I kad dođe u crkvu i stade učiti, pristupiše k njemu glavari sveštenički i starešine narodne govoreći: kakvom vlasti to činiš? i ko ti dade vlast tu?" (Matej 21,23.)
Karakter - "Bolje je ime nego veliko bogatstvo, i milost je bolja nego srebro i zlato." (Priče 22,1.)
"Bolje je ime nego dobro ulje, i dan smrtni nego dan u koji se ko rodi." (Propovednik 7,1.)
"Vid očinji veseli srce, dobar glas goji kosti." (Priče 15,30.)
Nasledivši Očevo ime, Isus je nasledio Očevu božansku prirodu i Njegov božanski karakter.


4. Kakvim i kime Hrista čine ove činjenice?
"Bog koji je negda mnogo puta i različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina, Kojega postavi naslednika svemu, kroz Kojega i svet stvori. Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegova, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini." (Jevrejima 1,1-3.)
Hrist je izravna - direktna slika Očeva. On ima istu božansku prirodu i život u sebi, kakav i Otac Njegov ima. Njegovo Sinaštvo i nasleđe od Oca, kvalifikovali su Ga da bude;
a) Vlasnik 'svih stvari'
b) Stvoritelj 'kroz koga je takođe sve stvoreno'
c) Slika, obličje i jednak sa Bogom 'svetlost Njegove-Očeve
slave i izravna slika Njegove ličnosti'
d) Svedržitelj 'svih stvari'
e) Spasitelj 'koji nas je sobom očistio od svih greha'
f) Posrednik 'koji je seo sa desne strane Visočanstva na visini'


5. Da li nam Biblija otkriva da je Hrist bio slika Božija (kao vidljivo obličje Očevo) pre Njegovog utelovljena u Vitlejemu?
"I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini." (Otkrivenje 12,7.)
Ime 'Mihailo' znači 'onaj koji je kao Bog'. Ovo ime samo potvrđuje činjenicu da je Isus nasledio Očevo ime u danima večnosti.


6. Šta je još Isus nasledio od Oca?
"Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi." (Jovan 5,26.)
Kao što vidimo, onakav iskonski život kakav Otac ima u sebi, dao je Sinu svojem u nasleđe. To je besmrtni, originalni, izvorni život kakav Isus daje onima koji Ga veruju.
"Kao što si mu dao vlast nad svakim telom da svemu što si mu dao da život večni. A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista." (Jovan 17,2.3.)


7. Da li ovo čini Isusa božanskim Bićem, dostojnim i vrednim naše hvale i obožavanja?
"I opet uvodeći prvorodnoga u svet govori: i da mu se poklone svi anđeli Božiji. A Sinu: prestol je Tvoj, Bože, va vijek vijeka; palica je pravde palica carstva tvoga." (Jevrejima 1,6.8.)
"Jer u njemu živi svaka punina Božanstva telesno." (Kološanima 2,9.)
"Jer bi volja Očeva da se u Njega useli sva punina." (Kološanima 1,19.)
Punina Božanstva boravi u Sinu. On je potpuno Božansko Biće, jer je Njegov Otac - Bog.


8. Da li treba da poštujemo Sina kao što poštujemo Oca?
"Da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje Oca koji Ga je poslao." (Jovan 5,23.)
Mi poštujemo i obožavamo Sina jednako kao i Oca. Oni su obojica jednake, iste božanske prirode. Mi ukazujemo i poklanjamo vrhovnu i suverenu pažnju Bogu Ocu kada poštujemo i Njegovog Sina. "I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca." (Filipljanima 2,11.)


9. Da li su Jevreji razumeli Isusa da je tvrdio da je jednak sa Ocem?
"I zato još više gledahu Jevreji da ga ubiju što ne samo kvaraše Subotu, nego i Ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu." (Jovan 5,18.)


10. Zašto su Jevreji želeli da kamenuju Isusa?
"Odgovoriše mu Jevreji govoreći: za dobro delo ne bacamo kamenje na tebe, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bog. Isus im odgovori: ne stoji li napisano u zakonu našemu: ja rekoh: bogovi ste? Ako one nazva bogovima kojima reč Božija bi, i pismo se ne može pokvariti; Kako vi govorite onome kojega Otac posveti i posla na svet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: ja sam Sin Božiji?" (Jovan 10,33-36.)
Tvrdeći da je Sin Božiji, Jevreji su razumeli da Isus sebe smatra jednakim sa Bogom. Isusova jednakost sa Ocem je zasnovana na Njegovom Sinaštvu - kao Onom Jedinorodnom od Oca.

Ocenite ovaj post:
Lekcija br.4 - Ko je Isus?
Lekcija br.6 - Sveti Duh - 1.Deo

Related Posts