Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Lekcija br.7 - Sveti Duh - 2. Deo

Identitet Svetog Duha 1. Šta je Isus obećao učenicima pre nego je otišao (vazneo se) na Nebo?"I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama vavijek: Duha istine, kojega svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, ...
Detaljnije

Lekcija br.6 - Sveti Duh - 1.Deo

Božiji Duh/ Čovečiji duh 1. Po čijem obličju je stvoren čovek?"Potom reče Bog: da načinimo čoveka po svojemu obličju, kao što smo mi...I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga." (1.Mojsijeva 1.26.27.) 2. Sa kime je Bog razgovarao, tj. kome se obraćao?...
Detaljnije

Lekcija br.5 - Jednakost Oca i Sina

Do sada smo ustanovili da je Isus Sin Božiji, jer je bio rođen - izašao od Oca u danima večnosti. 1. Da li su Otac i Sin jednaki?"Koji, ako je i bio u obličju Božijem, nije se otimao da se isporedi s Bogom." (Filipljanima 2,6.) U ovoj lekciji pretražićemo Pisma kako bismo videli ...
Detaljnije

Lekcija br.4 - Ko je Isus?

1. Šta je Isus tvrdio za sebe da On jeste?"Kako vi govorite onome kojega Otac posveti i posla na svet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božiji?" (Jovan 10,36.) 2. Šta je Bog Otac rekao u vezi Isusovog identiteta?"I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše ...
Detaljnije

Lekcija br.3 - Suverenitet Boga Oca

Šta nam Biblija govori o suverenitetu Boga Oca? Evo nekoliko činjenica o Bogu Ocu, koje će nam dodatno rasvetliti ovu tematiku. 1. Otac je vrhovni Izvor svih stvari:"Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je...
Detaljnije

Lekcija br.2 - Ko je Bog Biblije?

1. Prema učenju Starog Zaveta, koliko ima Bogova?"Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini (jedan) Gospod." (5.Mojsijeva 6,4.)"Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega." (4.Mojsijeva 4,35.)"A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni, od Njegove...
Detaljnije

Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati

1. Da li je Bog zadovoljan kada Ga Njegov narod ne poznaje?"Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izrailjevi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim; jer nema istine, ni milosti, ni znanja za Boga u zemlji." (Osija 4,1.)(parba: kontroverza, razdor, spor, svađa, imati nešto proti...
Detaljnije