Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati

1. Da li je Bog zadovoljan kada Ga Njegov narod ne poznaje?"Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izrailjevi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim; jer nema istine, ni milosti, ni znanja za Boga u zemlji." (Osija 4,1.)(parba: kontroverza, razdor, spor, svađa, imati nešto proti...
Detaljnije

Hristos - Prilika za novi život

ŠTA ZNAČI BITI IZGUBLJEN? Kao što postoje dva vida života – duhovni i telesni, tako postoje i dve vrste smrti - duhovna i telesna. U skladu s ovim saznanjem moguće je da neki čovek u telesnom pogledu bude živ, hoda gradom, obavlja poslove, raduje se životu, a da ipak bude mrtav –...
Detaljnije

Sedam istina o Hristu

Ni na jednog čoveka koji je ikada živeo na Zemlji ne mogu se primeniti ove istine. 1. Isus je došao s Neba na ZemljuKako se Isus može prepoznati? “Ime će mu biti Divni Savetnik, Silni Bog, Večni Otac, Knez mira.” (Isaija 9,6) Iako je Isusa rodila žena (Matej 1,22.23), On je bio B...
Detaljnije

Hristos središte istorije i proroštva

Ono što Isusa čini jedinstvenim je činjenica da je Njegova biografija napisana pre Njegovog rođenja. Hristov život je ispunjenje mnogih proročanstava. Originalni prepisi starozavetnih proročanstava pronađeni u pećinama u okolini Kumrana (blizu Mrtvog mora), koji potiču najmanje 2...
Detaljnije

Izvor informacija o Isusu

Isus iz Nazareta jedan je od najuticjnijih ljudi koji su ikada živeli. Mnogi bi rekli da je On bio najuticajniji čovek svih vremena. Učenjak Rejnolds Prajs /Reynolds Price/ upoređuje Isusa sa drugim moćnim istorijskim figurama, uključujući Muhameda, Marksa, Staljina i Mao Ce Tung...
Detaljnije

Poruka Hrišćanskog Centra je poruka trojice anđela

Pripremite se za poslednje događaje i Hristov drugi dolazak!

"I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu.
I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene..." Otkrivenje 14, 6-12

POGLEDAJTE VIDEO OVDE

Pratite nas

Pretraživač Biblije

Ukoliko želite da stavite pretraživač Biblije na Vaš sajt kliknite OVDE i preuzmite kod.

Hrišćanski radio - Instrumentalna muzika

Kliknite na dugme za puštanje radija

BOG JE LJUBAV!

On uskoro dolazi!

Dragi posetioče,
Svet kakvog znamo uskoro će prestati da postoji - svet pun smrti, greha i patnje. Živimo u slavnom vremenu kada će sa neba doći Car nad carevima i okončati vladavinu neprijatelja. Dolaze teška vremena i nevolja kakva nikada nije bila od kada je sveta. Ali, Bog će svojim povratkom vratiti poredak kakav je bio kada je Zemlja izašla iz Njegovih ruku. Više nikada neće biti ni bola, ni plača, ni vike, jer će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju.

Detaljnije

Biblijski stihovi

 

Otkrivenje: Nevesta, Zver i Vavilon

Ovaj dokumentarni film otkriva značenje vizija iz 12. i 17. glave knjige Okrivenja. Polazeći od vremena Hristovog rođenja, kroz vreme nastanka i razvoja hrišćanstva, film nam sklanja veo i sa događaja poslednjeg vremena.

Pusti video