Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Sedam istina o Hristu

Ni na jednog čoveka koji je ikada živeo na Zemlji ne mogu se primeniti ove istine. 1. Isus je došao s Neba na ZemljuKako se Isus može prepoznati? “Ime će mu biti Divni Savetnik, Silni Bog, Večni Otac, Knez mira.” (Isaija 9,6) Iako je Isusa rodila žena (Matej 1,22.23), On je bio B...
Detaljnije

Hristos središte istorije i proroštva

Ono što Isusa čini jedinstvenim je činjenica da je Njegova biografija napisana pre Njegovog rođenja. Hristov život je ispunjenje mnogih proročanstava. Originalni prepisi starozavetnih proročanstava pronađeni u pećinama u okolini Kumrana (blizu Mrtvog mora), koji potiču najmanje 2...
Detaljnije

Izvor informacija o Isusu

Isus iz Nazareta jedan je od najuticjnijih ljudi koji su ikada živeli. Mnogi bi rekli da je On bio najuticajniji čovek svih vremena. Učenjak Rejnolds Prajs /Reynolds Price/ upoređuje Isusa sa drugim moćnim istorijskim figurama, uključujući Muhameda, Marksa, Staljina i Mao Ce Tung...
Detaljnije

Tvrdnje koje sama Biblija iznosi o sebi

Nijedna knjiga ikada napisana ne govori o sebi na način na koji to čini Biblija. Ovo je zaista neverovatno. Ukoliko bi autor neke knjige tvrdio za sebe tako nešto, pomislili bismo da je sišao s uma. Tvrdnje koje Biblija iznosi o samoj sebi dovoljne su da bismo je uzeli u ozbiljno...
Detaljnije

Možemo li još uvek da verujemo Bibliji i da li je to stvarno bitno?

O čemu je zapravo reč? Na naslovnoj strani (tekst je preuzet iz knjige “Možemo li još uvek verovati Bibliji i da li je to zaista bitno?”, autora Brajana Bola) pojavljuju se dva pitanja: »Možemo li još uvek da verujemo Bibliji?« i »Da li je to stvarno bitno?« Izgleda da su to dva ...
Detaljnije

Poruka Hrišćanskog Centra je poruka trojice anđela

Pripremite se za poslednje događaje i Hristov drugi dolazak!

"I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu.
I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene..."

Pročitajte: Otkrivenje 14, 6-12

Pratite nas

Pretraživač Biblije

Ukoliko želite da stavite pretraživač Biblije na Vaš sajt kliknite OVDE i preuzmite kod.

Hrišćanski radio - Instrumentalna muzika

Kliknite na dugme za puštanje radija

BOG JE LJUBAV!

On uskoro dolazi!

Dragi posetioče,
Svet kakvog znamo uskoro će prestati da postoji - svet pun smrti, greha i patnje. Živimo u slavnom vremenu kada će sa neba doći Car nad carevima i okončati vladavinu neprijatelja. Dolaze teška vremena i nevolja kakva nikada nije bila od kada je sveta. Ali, Bog će svojim povratkom vratiti poredak kakav je bio kada je Zemlja izašla iz Njegovih ruku. Više nikada neće biti ni bola, ni plača, ni vike, jer će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju.

Detaljnije

Biblijski stihovi

 

Otkrivenje: Nevesta, Zver i Vavilon

Ovaj dokumentarni film otkriva značenje vizija iz 12. i 17. glave knjige Okrivenja. Polazeći od vremena Hristovog rođenja, kroz vreme nastanka i razvoja hrišćanstva, film nam sklanja veo i sa događaja poslednjeg vremena.

Pusti video