Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Lekcija br.4 - Ko je Isus?

1. Šta je Isus tvrdio za sebe da On jeste?"Kako vi govorite onome kojega Otac posveti i posla na svet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božiji?" (Jovan 10,36.) 2. Šta je Bog Otac rekao u vezi Isusovog identiteta?"I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše ...
Detaljnije

Lekcija br.3 - Suverenitet Boga Oca

Šta nam Biblija govori o suverenitetu Boga Oca? Evo nekoliko činjenica o Bogu Ocu, koje će nam dodatno rasvetliti ovu tematiku. 1. Otac je vrhovni Izvor svih stvari:"Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je...
Detaljnije

Lekcija br.2 - Ko je Bog Biblije?

1. Prema učenju Starog Zaveta, koliko ima Bogova?"Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini (jedan) Gospod." (5.Mojsijeva 6,4.)"Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega." (4.Mojsijeva 4,35.)"A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni, od Njegove...
Detaljnije

Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati

1. Da li je Bog zadovoljan kada Ga Njegov narod ne poznaje?"Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izrailjevi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim; jer nema istine, ni milosti, ni znanja za Boga u zemlji." (Osija 4,1.)(parba: kontroverza, razdor, spor, svađa, imati nešto proti...
Detaljnije

Hristos - Prilika za novi život

ŠTA ZNAČI BITI IZGUBLJEN? Kao što postoje dva vida života – duhovni i telesni, tako postoje i dve vrste smrti - duhovna i telesna. U skladu s ovim saznanjem moguće je da neki čovek u telesnom pogledu bude živ, hoda gradom, obavlja poslove, raduje se životu, a da ipak bude mrtav –...
Detaljnije

Poruka Hrišćanskog Centra je poruka trojice anđela

Pripremite se za poslednje događaje i Hristov drugi dolazak!

"I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu.
I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene..."

Pročitajte: Otkrivenje 14, 6-12

Pratite nas

Pretraživač Biblije

Ukoliko želite da stavite pretraživač Biblije na Vaš sajt kliknite OVDE i preuzmite kod.

Hrišćanski radio - Instrumentalna muzika

Kliknite na dugme za puštanje radija

BOG JE LJUBAV!

On uskoro dolazi!

Dragi posetioče,
Svet kakvog znamo uskoro će prestati da postoji - svet pun smrti, greha i patnje. Živimo u slavnom vremenu kada će sa neba doći Car nad carevima i okončati vladavinu neprijatelja. Dolaze teška vremena i nevolja kakva nikada nije bila od kada je sveta. Ali, Bog će svojim povratkom vratiti poredak kakav je bio kada je Zemlja izašla iz Njegovih ruku. Više nikada neće biti ni bola, ni plača, ni vike, jer će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju.

Detaljnije

Biblijski stihovi

 

Otkrivenje: Nevesta, Zver i Vavilon

Ovaj dokumentarni film otkriva značenje vizija iz 12. i 17. glave knjige Okrivenja. Polazeći od vremena Hristovog rođenja, kroz vreme nastanka i razvoja hrišćanstva, film nam sklanja veo i sa događaja poslednjeg vremena.

Pusti video